استخدام
نام
نام خانوادگی
کد ملی
شماره شناسنامه
وضعیت تاهل
تاریخ تولد
محل تولد
جنسیت
ملیت
پست الکترونیک
تلفن همراه
تلفن منزل
آدرس منزل
*
نام پدر
شغل پدر
*
سوابق تحصیلی
سوابق کاری
دوره های آموزشی و مهارت ها
آیا در حال حاضر شاغل هستید؟
در صورت شاغل بودن نام موسسه/شرکت را ذکر کنید
*
آیا به شرکت مورد نظر تعهدی دارید؟
*
با توجه به تحصیلات و تخصص خود بر حسب اولویت به چه مشاغلی علاقه مندید؟
در صورت نیاز آیا مایل به انجام کار فیزیکی هستید؟
پیشنهاد میکنید نحوه همکاری شما با شرکت به چه نحوی باشد؟
آیا سوابق بیمه دارید؟
شماره بیمه
*
اگر تاکنون سابقه بیماری ممتد داشته اید، لطفا آن را ذکر نمایید.
*
آیا دارای معلولیت هستید؟
آیا می توانید اضافه کاری نمایید؟ اگر بله چندساعت روزانه؟
حداقل برای چه مدتی بااین شرکت کار خواهید کرد؟
آیا تاکنون سابقه محکومیت داشته اید؟
نام دو نفر را به عنوان معرف ذکر نمایید.
*
از چه طریق جهت استخدام به این شرکت معرفی شده اید؟
*
میزان حقوق درخواستی
از چه تاریخی می توانید شروع به کار کنید؟
*