دستاورد 2


– فرآوری قراضه آهن
در این طرح به دلیل استفاده بهینه از انرژی ، قراضه آهن با دستگاه های مختلف از قبیل خرد کردن و پرس ، فراوری می شود و با افزایش چگالی قراضه مانع از هدر رفتن انرژی لازم برای ذوب آهن می شود .
در واحد فرآوری قراضه ، عمل تفکیک و دسته بندی قراضه و بالا بردن چگالی آن صورت می پزیرد لذا چگالی بالا و یکسان بودن نوع آهن قراضه نقش بسیار چشمگیری در کیفیت آهن قراضه مصرفی در کوره های القایی و در نتیجه کیفیت محصول نهائی که بیلت فولادی می باشد را دارد .