1


آهن اسفنجی
آهن اسفنجی از احیای مستقیم سنگ آهن به دست می آید که عیار آن بین 84 تا 95 درصد است
در این طرح به جهت ارتقای کیفیت آهن اسفنجی از گندله نیز می توان استفاده کرد .
احیاء موجب حذف یا از بین رفتن اکسیژن در سنگ آهن شده وسنگ را به صورت متخلخل در می آورد به همین دلیل به آن آهن اسفنجی می گویند .
DRI یا آهن اسفنجی یک ماده اولیه کاملا خالص و مرغوب محسوب می شود و در این واحد فولاد سازی منبع قابل توجهی جهت تامین مواد اولیه ذوب می باشد .