تیم فنی و مهندسی


تمرکز فعالیت این دفتر در راستای امور مربوط به پشتیبانی، فنی و بازرگانی خطوط تولید می‌باشد.

 

فنی مهندسی :

بحث کدینگ، شناسه تجهیزات، تحقیق و توسعه و دانش بنیان، نت، تعمیر و نگهداری، بررسی فرایند تولید و رفع گلوگاه ها، جلسات فنی و آنالیز مشکلات فنی و تولید، بایگانی و آرشیو فنی، بازنگری فرایند و ماشین آلات تولید و ایجاد تغییرات بهینه.

 

بازرگانی :

نظارت بر فرایند خرید مهندسی، تامین و پیگیری سفارشات خرید و ساخت، پیگیری خرید و سفارشات خارجی، ارتباط با انبارهای مجتمع و پیگیری نقطه سفارشات، نظارت و همکاری در عقد قراردادهای فنی مهندسی، تشکیل شناسه مهندسی برای کلیه تامین کنندگان و کیفیت کالای خریداری شده، تعیین و تخمین بودجه ی بازرگانی و سفارشات شرکت­ های مجموعه و برنامه‌ریزی مرتبط.