بازدید معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکت های تولیدی گروه شُکری


دکتر مهدی صادقی نیارکی، معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از کارخانه‌های تولیدی فعال گروه شُکری در تاریخ 2 دی ماه 1399 بازدید به عمل آوردند.

ضمن این بازدید ایشان اظهار داشت: رسیدن به جهش تولید نیازمند یک برنامه محوری است که بتوان در جهت افزایش تولید، خود اتکایی و صادرات محصولات گام‌های اساسی برداشته شود.

این مقام مسئول در وزارت صمت خاطرنشان کرد: مشکلات و موانع زیادی مقابل فعالان صنعتی وجود دارد که در این خصوص پیگیری روند پیشرفت فیزیکی طرح‌های صنعتی با همکاری و همراهی مسئولان حائز اهمیت است.

وی افزود: در شرایط خاص کنونی همه باید با وحدت و همدلی در جهت پیشبرد و موفقیت اقتصاد و صنعت کشور تلاش کنیم و با توجه به وظیفه اصلی وزارت صمت، تسهیل و تسریع امور مربوط به مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی در جهت پیشرفت عملیات اجرایی پروژه های ملی با تمام توان بررسی و پیگیری می شود و این وزارت در کنار صنعتگران و تولید کنندگان می باشد و از آنها حمایت می‌کند.

بازدید معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکت های تولیدی گروه شُکری

 

بازدید معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکت های تولیدی گروه شُکری

 

بازدید معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکت های تولیدی گروه شُکری