کسب عنوان مقام نخست در مسابقات دو و میدانی قهرمانی کارگران کشور توسط پرسنل ذوب آهن بیستون


در مسابقات دو و میدانی قهرمانی کارگران کشور که در تاریخ1399/11/2 در شهر اهواز برگزار شد، آقای محمد ماهیدشتی از پرسنل ذوب آهن بیستون موفق به کسب مقام نخست این مسابقه گردید و به مسابقات جهانی که در خرداد 1400 در کشور ایتالیا برگزار خواهد شد، راه یافت.

گروه صنعتی شکری این موفقیت ارزنده را به ایشان و خانواده گرامی شان تبریک عرض کرده و برای این همکار عزیز آرزوی موفقیت در مسابقات جهانی پیش رو دارد.


 

 

 

کسب عنوان مقام نخست در مسابقات دو و میدانی قهرمانی کارگران کشور توسط پرسنل ذوب آهن بیستون

 

کسب عنوان مقام نخست در مسابقات دو و میدانی قهرمانی کارگران کشور توسط پرسنل ذوب آهن بیستون

 

کسب عنوان مقام نخست در مسابقات دو و میدانی قهرمانی کارگران کشور توسط پرسنل ذوب آهن بیستون

 

کسب عنوان مقام نخست در مسابقات دو و میدانی قهرمانی کارگران کشور توسط پرسنل ذوب آهن بیستون